金沙3983-金沙娱场城3983

Welcome to CTE!

LOCATION : CTE >> OUR SCHOOL >> Contact Us

CTE

Contact Us

 

 

(023) 65111297

Human Resource

Qiqi WU

(023) 65102473

Finance

Jin ZHOU, Yanan ZHANG

(023) 65111388

Undergraduate Education

Jian BAO, Huan HE

(023) 65102471

Graduate Education

Li ZENG

(023) 65102471

Student Affairs

Hong PENG, Qingda HE, Qiunan LI, Kunyu ZHONG

(023) 65102472

Central Laboratory

             Wanyuan SHI, Hanzhou LIU, Yang SHI, Yong HUANG, Kai ZONG, Yu BIAN, Yongli ZHOU, Yu YANG

           (023) 65102477

Instrument & Equipment

Xuelin ZHAO

 Reference Room

Yu ZHANG

(023) 65112317